კვლევები

SDG კოალიციის ერთობლივი ალტერნატიული ანგარიში (shadow report) მდგრადი განვითარების მიზნებზე

ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგის და ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების, 2022-2024 წლების, საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის ლოკალიცაზიის პროცესის მოკლე შეჯამება და კარგი პრაქტიკების ანგარიში მომზადებულია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ

მედიის გენდერული მონიტორინგის ანგარიში მომზადებულია პროექტის “ქალთა გაძლიერება და სრულფასოვანი მონაწილეობა ადგილობრივი გენდერული პოლიტიკის განხორციელებაში“ ფარგლებში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ
 

სავალდებულო გენდერული კვოტების მექანიზმის ზეგავლენა ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკაზე
 

გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უწყებებისათვის 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოებაში არსებული გენდერული სტერეოტიპების,მოქმედი გენდერული ნორმებისა და მავნე წეს-ჩვეულებების შესწავლა საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში (ბოლნისი, ზუგდიდი, ქედა, ხარაგაული, ხაშური)

  1  

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC), ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს ერთობლივი ინიციატივით, ხაშურში სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით, გაფართოებული შეხვედრა - „ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ კვლევების პრეზენტაცია /კარგი პრაქტიკების გაზიარება“- გაიმართა

Right Banner